Funderar Du På Att Bli Medlem?

De första tre månader är det Gratis. De nästkommande tre månader kostar det 50 kronor/månaden.

ST erbjuder fina förmåner på bla inkomstförsäkring, lån och banktjänster, resor, hotellboende och utlandsvistelse.

Medlemskap För Studenter!

Alla som studerar en eftergymnasial utbildning som varar minst 3 månader kan bli medlem i ST Student. Medlemsskapet är gratis hela studietiden. Just nu får du en matcheck, när du blir medlem.

Snart Pensionär?

Behåll dina förmåner som pensionärmedlem. När du går i pension har du möjlighet att fortsätta som Pensionärsmedlem. För bara 300 kronor per år får du behålla alla dina förmåner, som är knutna till ditt medlemskap.

Har Du Fler Frågor? 

Ring ST Direkt 0771 555 444

VI SÖKER!!

Turlisteombud Göteborg!

Men även rent generellt om du som vill engagera dig fackligt. Kontakta oss i styrelsen om du vill vara med på tåget!

MBL § 19

Har du saker som vi bör lyfta till arbetsgivaren så kan vi göra det i detta forum. Det kan gälla både stora som små saker men vi behöver få reda på det! Om du känner att du har någonting så ta kontakt med någon av oss i styrelsen!

* MBL = MedBestämmandeLagen

* § 19 i nämnda lag hanterar allmän information från arbetsgivaren

På Gång!!

.

11/4 T19 Sommar

Uppstartsmöte med centrala fackrepresentanter

15/4 Öppet hus

Vi finns på plats på plan 2 för att ta emot frågor från er medlemmar och du som funderar på att vara med i ST.

25/4 Lönerevision

Förhandlingarna fortsätter

2/5 Lönerevision

Förhandlingarna fortsätter

2/5 Information Nyanställda Tågvärdar

9/5 Styrelsemöte

Planeras till Lidköping

15/5 MBL § 19

Information från arbetsgivaren

24/5 Rapid

Projektgruppen sammanträder

NYHETER!!
Nu kan du lättare hitta vårt kollektivavtal här.

Angående dina FP-dagar!

Tänk på att söka dina FP-dagar senast innan den 1/6 för att kunna få påverka vart de landar. Söker man inte innan det datumet så lägger arbetsgivaren ut dagarna där de tycker de passar!

# NYHET # Expeditionstider!!! # NYHET #

Jämna måndagar kommer ST att ha expeditionstid med början. 18 Feb., 4 Mars, 18 Mars, 1 April, 15 April, 29 April, 13 Maj och 27 Maj.

Vi finns på plan 2, samma lokal som du även hittar Skyddsombuden.

Avtal för Bransch Spårtrafik

Det treåriga avtalet mellan ST och Almega kan du hitta här.

Vill du veta lite mer om vad som händer på företaget?
Sök på månadsuppföljning på intranätet, det är ett bra dokument för översikt om vad som pågår, månad för månad.

Ledighetsansökningar:
Vi är många som haft svårt att få svar på våra ledighetsansökningar de senaste åren. Nu har arbetsgivaren tagit till sig av våran kritik och tagit fram ett nytt sätt att arbeta med detta.
Målet är att vi ska få svar inom tre dagar från korttiden, och svar inom fem dagar från långtiden.

ST Västtågen
ST Spårtrafik är ett av de ledande facken inom spårtrafikområdet. Totalt är vi nästan 3000 medlemmar som arbetar inom tågtrafik och tågtrafikledning samt inom underhåll av järnvägsfordon och spår. ST Västtågen organiserar mer än 130 medlemmar på SJ Götalandståg AB som för Västtrafiks räkning sköter trafiken inom Västtågen. Denna trafik omfattar pendeltågstrafiken mellan Göteborg och Alingsås, Kungsbacka och Älvängen samt ett flertal regionala tåglinjer i Västsverige. Även Kinnekullebanan. Totalt är vi mer än 95000 medlemmar i ST.