BLI MEDLEM

Funderar du på att bli medlem? Kul! Läs mer om vad det kostar och vilka förmåner du som medlem får.

Vi bjuder på de första tre månaderna och de följande sex månaderna betalar du bara 50 kronor per månad!

VI SÖKER!!

Turlisteombud Göteborg!

Men även rent generellt om du som vill engagera dig fackligt. Kontakta oss i styrelsen om du vill vara med på tåget!

På gång!


21/11 Rapid

Projektgruppen sammanträder

22-23/11 Ombudsmöte Branch SpårTrafik

I Stockholm, Mattias och Bengt-Åke representerar ST Västtågen

28/11 Inplacering Gruppval

Ytterstationer

29/11 Inplacering Gruppval

Göteborg

3/12 Rapid

Projektgruppen sammanträder

5/12 SKK

Centrala Skyddskommitén

11/12 Mingel Rapid & Extra FPdgr

Uddevalla

13/12 Styrelsemöte

Förläggs denna gång till Borås

20/12 Rapid

Projektgruppen sammanträder

NYHETER
Nu kan du lättare hitta vårt kollektivavtal här.

ST byter namn?

På STs kongress den 23/5 så röstades namnförslaget STERKA ner av kongressen. med rösterna 61 (för) mot 59 (mot) om namnändringen så räckte inte den knappa majoriteten för att ändra namnet från ST till STERKA. För att ändra namnet krävs nämligen 2/3 majoritet enligt ST:s stadgar.

Avtal för Bransch Spårtrafik

Det treåriga avtalet mellan ST och Almega kan du hitta här.

Vill du veta lite mer om vad som händer på företaget?
Sök på månadsuppföljning på intranätet, det är ett bra dokument för översikt om vad som pågår, månad för månad.

Ledighetsansökningar:
Vi är många som haft svårt att få svar på våra ledighetsansökningar de senaste åren. Nu har arbetsgivaren tagit till sig av våran kritik och tagit fram ett nytt sätt att arbeta med detta.
Målet är att vi ska få svar inom tre dagar från korttiden, och svar inom fem dagar från långtiden.

ST Västtågen

ST Spårtrafik är ett av de ledande facken inom spårtrafikområdet. Totalt är vi nästan 3000 medlemmar som arbetar inom tågtrafik och tågtrafikledning samt inom underhåll av järnvägsfordon och spår. ST Västtågen organiserar över hundra medlemmar på SJ Götalandståg AB som för Västtrafiks räkning sköter trafiken inom Västtågen. Denna trafik omfattar pendeltågstrafiken mellan Göteborg och Alingsås, Kungsbacka och Älvängen samt ett flertal regionala tåglinjer i Västsverige.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.