MBL 19!!

Frågor att ta upp till nästa MBL 19 är: Två timmars ändring från OPSL och korttiden.

Funderar Du På Att Bli Medlem?

De första tre månader är det Gratis

ST erbjuder fina förmåner på bla inkomstförsäkring, lån och banktjänster, resor, hotellboende och utlandsvistelse.

Medlemskap För Studenter!

Alla som studerar en eftergymnasial utbildning som varar minst 3 månader kan bli medlem i ST Student. Medlemsskapet är gratis hela studietiden. 

Snart Pensionär?

 När du går i pension har du möjlighet att fortsätta som Pensionärsmedlem. För bara 300 kronor per år får behålla alla dina medlemsrabatter. Till exempel på resor och försäkringar. För att kunna bli pensionärsmedlem behöver du idag vara yrkesverksam medlem.

Har Du Fler Frågor? 

Ring ST Direkt 0771 555 444

VI SÖKER!!

Skyddsombud sökes på flertal stationer. 

Turlisteombud Göteborg för Förare önskas omående!

Men även rent generellt om du som vill engagera dig fackligt. Kontakta oss i styrelsen om du vill vara med på tåget!

MBL § 19

Har du saker som vi bör lyfta till arbetsgivaren så kan vi göra det i detta forum. Det kan gälla både stora som små saker men vi behöver få reda på det! Om du känner att du har någonting så ta kontakt med någon av oss i styrelsen!

* MBL = MedBestämmandeLagen

* § 19 i nämnda lag hanterar allmän information från arbetsgivaren

På Gång


14/4 Krösa

19/4 Lokalt möte Uv

21/4 Skyddsrond F

22/4 Lokalt skyddsmöte F

26/4 Krösa

28/4 Krösa

28/4 Lokalt Bs

29/4 Rapid

4/5 Styrelsemöte

4/5 Information nyanställda tågvärdar

19/5 MBL § 19

19/5 Facklig dialogsmöte/samverkansmöte

3/6 Styrelsemöte

Sista mötet innan sommar och semester. Välkomna åter i höst!

NYHETER!!
Nu kan du lättare hitta vårt kollektivavtal här.

Avtal 2020

Avtalet är på plats och det blev ett avtal på 29 månader med start 1 dec 2020. Totalt värde på avtalet blev 5,4%.

Årets lönerevision

Lönerevisionen är igång. Det löneutrymme som ska förhandlas ligger på 2,9% och kommer vara retroaktivt från 1 december 2020. Efter ett par möten i frågan så står det för närvarande stilla då meningskiljaktigheter uppstått mellan arbetsgivaren och det andra fackförbundet. Så snart de är lösta så kommer arbetet att fortskrida. Det som då förhandlas kommer gälla fram till nästa lönerevision som ska (helst) vara klar den 1 maj 2022.

Angående dina FP-dagar!

Tänk på att söka dina FP-dagar senast innan den 1/6 för att kunna få påverka vart de landar. Söker man inte innan det datumet så lägger arbetsgivaren ut dagarna där de tycker de passar!

Expeditionstider!!!

Från och med 2021!!

Udda helgfria måndagar; 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6 och 21/6.

Planerad facklig tid förekommer inte under semesterperioden såvida inget speciellt händer.

Vi finns på plan 2, samma lokal som du även hittar Skyddsombuden.

Avtal för Bransch Spårtrafik

Det treåriga avtalet mellan ST och Almega kan du hitta här.

Vill du veta lite mer om vad som händer på företaget?
Sök på månadsuppföljning på intranätet, det är ett bra dokument för översikt om vad som pågår, månad för månad.

Ledighetsansökningar:
Vi är många som haft svårt att få svar på våra ledighetsansökningar de senaste åren. Nu har arbetsgivaren tagit till sig av våran kritik och tagit fram ett nytt sätt att arbeta med detta.
Målet är att vi ska få svar inom tre dagar från korttiden, och svar inom fem dagar från långtiden.

ST Västtågen
ST Spårtrafik är ett av de ledande facken inom spårtrafikområdet. Totalt är vi nästan 3000 medlemmar som arbetar inom tågtrafik och tågtrafikledning samt inom underhåll av järnvägsfordon och spår. ST Västtågen organiserar mer än 130 medlemmar på SJ Götalandståg AB som för Västtrafiks räkning sköter trafiken inom Västtågen. Denna trafik omfattar pendeltågstrafiken mellan Göteborg och Alingsås, Kungsbacka och Älvängen samt ett flertal regionala tåglinjer i Västsverige. Även Kinnekullebanan. Totalt är vi mer än 95000 medlemmar i ST.