Förtroendevalda ST Västtågen 2024

Styrelsen:

 • Stefan Hägg, ordförande (tågvärd Borås)

 • Johnny Holmgren, vice ordförande (trafikplanerare Göteborg)

 • Göran Tenvert, sekreterare (förare Falköping)

 • Henrik Lundahl Weisglass, kassör (förare Göteborg)

 •  Anna Kim Ottosson, ledamot (tågvärd Uddevalla)

 • Olof Svensson, ledamot (förare Borås)

 • Stephanie Santinelli, ledamot (tågvärd Falköping)

 • Srdjan Malesevic, ledamot, (förare Krösa)

 • Mattias Frisk, ledamot, förare, Krösa

 • Oskar Blom, suppleant (tågvärd Falköping)

 • Nina Hartikainen, suppleant, (tågvärd Borås)

 • Pontus Frank Gunnarsson, suppleant (förare Krösa)

 • Andreas Ericsson, suppleant (tågvärd, Nässjö)

Revisorer:

 • Katarina Larsson, förare Falköping

 • Sune Larsson, förare Falköping 

Valberedning:

 • Jonas Vogel, tågvärdsinstruktör Göteborg

 • Bengt Majlöv, personalplanerare Göteborg


Delar av styrelsen under arbete vid ett av styrelsemötena 2023

Copyright