Förtroendevalda ST Västtågen 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Styrelsen:

 • Henrik Lundahl Weissglas, kassör, förare, Göteborg

 • Johnny Holmgren, Ledamot, lokförare, Göteborg

 • Anna Kim Ottosson, Ledamot, tågvärd, Uddevalla

 • Srdjan Malesevic, Ledamot, förare, Krösa

 • Mattias Frisk, Ledamot, studieorganisatör, förare, Krösa

 • Olof Svensson, Ledamot, förare, Borås

 • Göran Tenvert, Ledamot, förare Falköping

 • Stephanie Santinelli, tågvärd, Falköping

 • Oskar Blom, Suppleant, jämställdhetsansvarig, tågvärd, Falköping

 • Stefan Hägg, Ledamot, tågvärd, Borås

 • Nina Hartikainen, Suppleant, Turlisteansvarig, tågvärd, Borås

Du når samtliga förtroendevalda via mail:

förnamn.efternamn@sj.se

eller på vår funktionsbrevlåda info@stvasttagen.se

Gammal bild! Ny tas när tillfälle ges för att kunna träffas igen på plats!

Bakre raden från vänster: Therese Fälth, Katarina Larsson, Mattias Lindqvist, Olof Svensson, Andreas Cederlund

Främre raden från vänster: Jeanette Lidström, Angelica Ebermark, Anna Ottosson, Sune Larsson, Nina Hartikainen

Saknas i bilden: Rickard Hermann

Revisorer:

 • Katarina Larsson, förare, Falköping

 • Sune Larsson, förare, Falköping

 • ersättare Stefan Lundskog

Skyddsombud:

 • Olof Svensson, förare, Borås

Turlisteombud:

 • Nina Hartikainen & Olof Svensson, Borås

 • Anna Ottosson & Mattias Johansson , Uddevalla

 • Stephanie Santinelli & Göran Tenvert, Falköping

 • Henrik Lundahl Weissglas & Therese Fälth, Göteborg

 • Lidköping

 • Magnus Carme & , Nässjö

 • Mattias Frisk & Srdjan Malesevic, Krösa

Valberedning:

 • Anna Kim Ottosson, tågvärd, Uddevalla

 • Mattias Frisk, förare, Krösa

Copyright