Lönerevisionen 2023 för SJ Götalandståg avslutades i början juli. (1 maj 2023–30 april 2024) och lönerna revideras vid två tillfällen: 1 maj år 2023 samt 1 maj år 2024.

Tågv​​ärd​

Följande lönenivåer gäller per månad för tågvärdar vid heltidstjänstgöring:​​

Ti​mlön​

OB-​tillägg​

Förare​​

Följande lönenivåer gäller per månad för förare vid heltidstjänstgöring:
​Fr o m 2021 års lönerevision har också en kompensation på 50 kronor lagts till (i samtliga lönesteg) för Transporstyrelsens s k registerhållningsavgift.​

​Timlön​ lokförare

O​​B-tillägg

Copyright