Försäkringar för dig i ST

Bliwa basförsäkring är en inkomstförsäkring som ingår i vår medlemsavgift.

(Du måste också vara med i med i ST a-kassa för att den ska gälla.)

Försäkringen täcker mellanskillnaden mellan A-kassans maxbelopp på 25 025 och din månadslön. Och gäller vid ofrivillig arbetslöshet. Dvs den träder enbart in om du blir uppsagd från din anställning.

Du får max ut 80% av din normallön i 150 dagar.

Karensdagar för försäkringen – Följer A-kassans beslut, dvs i normalfallet 7 dagar.


Den maximala månadslönen är 80 000 kr.

Man kan själv betala en tilläggsförsäkring om 42 kr. per månad och då gäller inkomstförsäkringen ytterligare 150 dagar.

För mer information kan du kolla på Bliwas hemsida.

Copyright