Förtroendevalda ST Västtågen 2023


Styrelsen:

 • Henrik Lundahl Weissglas, kassör, förare, Göteborg
 • Johnny Holmgren, Ledamot, lokförare, Göteborg
 • Anna Kim Ottosson, Ledamot, tågvärd, Uddevalla
 • Srdjan Malesevic, Ledamot, förare, Krösa
 • Mattias Frisk, Ledamot, studieorganisatör, förare, Krösa
 • Olof Svensson, Ledamot, förare, Borås
 • Göran Tenvert, Ledamot, förare Falköping                 
 • Stephanie Santinelli, tågvärd, Falköping                          
 • Oskar Blom, Suppleant, jämställdhetsansvarig, tågvärd, Falköping
 • Stefan Hägg, Ledamot, tågvärd, Borås
 • Nina Hartikainen, Suppleant, Turlisteansvarig, tågvärd, Borås

Du når samtliga förtroendevalda via mail:

förnamn.efternamn@sj.se

eller på vår funktionsbrevlåda info@stvasttagen.se

Gammal bild! Ny tas när tillfälle ges för att kunna träffas igen på plats!

Bakre raden från vänster: Therese Fälth, Katarina Larsson, Mattias Lindqvist, Olof Svensson, Andreas Cederlund
Främre raden från vänster: Jeanette Lidström, Angelica Ebermark, Anna Ottosson, Sune Larsson, Nina Hartikainen
Saknas i bilden: Rickard Hermann

Revisorer:

 • Katarina Larsson, förare, Falköping
 • Sune Larsson, förare, Falköping
 • ersättare Stefan Lundskog

Skyddsombud:

 • Olof Svensson, förare, Borås

Turlisteombud:

 • Nina Hartikainen & Olof Svensson, Borås
 • Anna Ottosson & Mattias Johansson , Uddevalla
 • Stephanie Santinelli  & Göran Tenvert, Falköping 
 • Henrik Lundahl Weissglas & Therese Fälth, Göteborg 
 •                                                                         ,Lidköping
 • Magnus Carme &               , Nässjö
 • Mattias Frisk & Srdjan Malesevic, Krösa


Valberedning:

 • Anna Kim Ottosson, tågvärd, Uddevalla
 • Mattias Frisk, förare, Krösa