Förtroendevalda ST Västtågen 2021


Styrelsen:

 • Henrik Lundahl Weissglas, Supplenat, förare, Göteborg
 • Therese Fälth, Ledamot, tågvärd, Göteborg
 • Anna Kim Ottosson, Ledamot, tågvärd, Uddevalla

 • Sune Larsson, Kassör, förare, Falköping
 • Olof Svensson, Ledamot, Turlisteansvarig, förare, Borås
 • Göran Tenvert, Ledamot, förare Falköping                 
 • Cathrine Vestlund, Suppleant, tågvärd, Göteborg
 • Oskar Blom, Suppleant, tågvärd, Falköping
 • Stefan Hägg, Ledamot, tågvärd, Borås
 • Nina Hartikainen, Suppleant, tågvärd, Borås

Du når samtliga förtroendevalda via mail:

förnamn.efternamn@sj.se

eller på vår funktionsbrevlåda info@stvasttagen.se

Gammal bild! Ny tas när tillfälle ges för att kunna träffas igen på plats!

Bakre raden från vänster: Therese Fälth, Katarina Larsson, Mattias Lindqvist, Olof Svensson, Andreas Cederlund
Främre raden från vänster: Jeanette Lidström, Angelica Ebermark, Anna Ottosson, Sune Larsson, Nina Hartikainen
Saknas i bilden: Rickard Hermann

Revisorer:

 • Katarina Larsson, förare, Falköping
 • Christer Andreasson, förare, Borås

Skyddsombud:

 • Sune Larsson, förare, Falköping 
 • Cathrine Vestlund, tågvärd, Göteborg

Turlisteombud:

 • Nina Hartikainen & Patrik Nyde'n, Borås
 • Anna Ottosson & Stefan Lundskog, Uddevalla
 • Oskar Blom & Göran Tenvert, Falköping 
 • Henrik Lundahl Weissglas & Therese Fälth, Göteborg 
 •                                                                         ,Lidköping
 • Magnus Carme & Ida Isaksson, Nässjö


Valberedning:

 • Rickard Hermann, tågvärd, Göteborg
 • Cathrine Vestlund, tågvärd, Göteborg