Förtroendevalda ST Västtågen 2021


Styrelsen:

 • Katarina Larsson, Ordförande, förare, Falköping
 • Therese Fälth, Sekreterare, tågvärd, Göteborg
 • Anna Ottosson, Turlisteansvarig, tågvärd, Uddevalla
 • Jimmy Vogel, Ledamot, tågvärd, Göteborg
 • Sune Larsson, Kassör, förare, Falköping
 • Olof Svensson, Ledamot, Turlisteansvarig, förare, Borås
 • Göran Tenvert, Ledamot, förare Falköping
 • Patrik Nydén, Ledamot, förare Borås
 • Mattias Lindqvist, Suppleant, förare, Lidköping
 • Angelica Ebermark, Suppleant, tågvärd, Falköping
 • Stefan Hägg, Suppleant, tågvärd, Borås
 • Nina Hartikainen, Suppleant, tågvärd, Borås

Du når samtliga förtroendevalda via mail:

förnamn.efternamn@sj.se

eller på vår funktionsbrevlåda info@stvasttagen.se

Gammal bild! Ny tas när tillfälle ges för att kunna träffas igen på plats!

Bakre raden från vänster: Therese Fälth, Katarina Larsson, Mattias Lindqvist, Olof Svensson, Andreas Cederlund
Främre raden från vänster: Jeanette Lidström, Angelica Ebermark, Anna Ottosson, Sune Larsson, Nina Hartikainen
Saknas i bilden: Rickard Hermann

Revisorer:

 • Christopher Cederlund, förare, Borås
 • Christer Andreasson, förare, Borås

Skyddsombud:

 • Sune Larsson, förare, Falköping 
 • Bengt-Åke Nyman, förare, Borås

Turlisteombud:

 • Nina Hartikainen & Olof Svensson, Borås
 • Anna Ottosson & Stefan Lundskog, Uddevalla
 • Katarina Larsson & Angelica Ebermark, Falköping 
 • Jimmy Vogel & Therese Fälth, Göteborg
 • Mattias Lindqvist & Anna Fallgren, Lidköping


Valberedning:

 • Rickard Hermann, tågvärd, Göteborg
 • Jimmy Vogel, tågvärd, Göteborg
 • Göran Tenvert, förare, Falköping (ersättare)