Förtroendevalda ST Västtågen 2020


Styrelsen:

 • Mattias Lindqvist, Ordförande, förare, Lidköping
 • Andreas Cederlund, vice Ordförare, förare, Göteborg
 • Therese Fälth, Sekreterare, tågvärd, Göteborg
 • Anna Ottosson, Turlisteansvarig, tågvärd, Uddevalla
 • Jeanette Lidström, Studieorganisatör, tågvärd, Göteborg
 • Sune Larsson, Kassör, förare, Falköping
 • Katarina Larsson, Arbetsmiljöansvarig, förare, Falköping
 • Angelica Ebermark, Suppleant, tågvärd, Falköping
 • Olof Svensson, Turlisteansvarig, förare, Borås
 • Rickard Hermann, Jämställdhetsansvarig, tågvärd, Göteborg
 • Nina Hartikainen, Suppleant, tågvärd, Borås

Du når samtliga förtroendevalda via mail:

förnamn.efternamn@sj.se

eller på vår funktionsbrevlåda info@stvasttagen.se

Bakre raden från vänster: Therese Fälth, Katarina Larsson, Mattias Lindqvist, Olof Svensson, Andreas Cederlund
Främre raden från vänster: Jeanette Lidström, Angelica Ebermark, Anna Ottosson, Sune Larsson, Nina Hartikainen
Saknas i bilden: Rickard Hermann

Revisorer:

 • Christopher Cederlund, förare, Borås
 • Christer Andreasson, förare, Borås

Skyddsombud:

 • Sune Larsson, förare, Falköping
 • Erik Hedin, förare, Göteborg   
 • Bengt-Åke Nyman, förare, Borås

Turlisteombud:

 • Nina Hartikainen & Olof Svensson, Borås
 • Anna Ottosson & Stefan Lundskog, Uddevalla
 • Katarina Larsson & Angelica Ebermark, Falköping 
 • Martin Ljungqvist, Therese Fälth & Jeanette Lidström, Göteborg
 • Mattias Lindqvist & Anna Fallgren, Lidköping


Valberedning:

 • Rickard Hermann, tågvärd, Göteborg
 • Jimmy Vogel, tågvärd, Göteborg
 • Christopher Cederlund, förare, Borås (ersättare)